Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ

Ο ΣΜΗΒΕ ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τη νέα διαδικασία που αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές από 01/01/2017, στο πλαίσιο του Νέου ασφαλιστικού Νόμου και της λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

Τα ειδοποιητήρια αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ http://www.efka.gov.gr/ και η πληρωμή τους θα πρέπει να γίνεται σε μηναία βάση.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

http://www.efka.gov.gr/ → Ηλεκτρονικές υπηρεσίες → Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ → Εισφορές Ελεύθερων επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων → Είσοδος

Σας ενημερώνουμε ότι για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται η καταχώρηση των κωδικών της Γ.Γ.Π.Σ. (Taxisnet) και του ΑΜΚΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2017. Οι εισφορές δεν περιλαμβάνουν το επικουρικό και το εφάπαξ και αναμένεται να αναρτηθούν τα σωστά ειδοποιητήρια τις προσεχείς ημέρες. 

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ