Αντλίες

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται γενικώς με όλα τα είδη αντλιών και αποτελεί Μετάφραση από την Αγγλική Έκδοση του εγχειριδίου της εταιρείας KSB.

Αντλίες