Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ατμού

Συγγραφέας:

Α.Α. Αντωνιάδης

 

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή, και συντήρηση εγκαταστάσεων ατμού. Επίσης περιλαμβάνει χρήσιμα παραδείγματα εφαρμογών.

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ατμού