ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΜΗΒΕ

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών καλεί σύμφωνα με το καταστατικό του (άρθρο 11) τα μέλη του
σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 30 Μαρτίου
2018 και ώρα 18:30, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49,
Θεσσαλονίκη.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι:
 Απολογισμός ενεργειών Διοικητικού Συμβουλίου.
 Προγραμματισμός ενεργειών, έγκριση ισολογισμού Διοικητικού
Συμβουλίου.
 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού (αρθ. 11, παρ.4) θα συζητηθούν κατόπιν
εισήγησης του Δ.Σ. επιπλέον τα παρακάτω θέματα:
 Υπαγωγή οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς σε ρύθμιση εώς 120
δόσεων.
 13η Πυροσβεστική Διάταξη - υπεύθυνες δηλώσεις Μηχανικών.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο
χώρο, την ίδια ώρα και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη τη Δευτέρα 09 Απριλίου 2018.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί
τελικά στον ίδιο χώρο, με την ίδια Ημερήσια Διάταξη τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
και ώρα 18:30.