Δελτία τύπου

Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με τον συντονιστή Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος
Δ.Τ. Συνάντηση Δ.Σ. ΣΜΗΒΕ με φορείς στην Αθήνα
Δ.Τ. Συνάντηση φορέων σχετικά με τα κριτήρια υπαγωγής σε ρύθμιση 120 δόσεων
Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Πυροσβεστικού Σώματος