Δελτία τύπου

ΔΤ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΤ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ερευνητικό Πρόγραμμα: “TheRaincoatProject”
Ερευνητικό Πρόγραμμα: “TheNano4CSPProject”
Δ.Τ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 01-03-2021
Δ.Τ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»