Δελτία τύπου

Δ.Τ. Διοργάνωσης Τεχνικής Ημερίδας για το Μετρό Θεσσαλονίκης
Δ.Τ. Ενημερωτικής Εκδήλωσης για το ασφαλιστικό
Δ.Τ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρχείο παλαιών δελτίων τύπου, μέχρι 13-07-2006