Δελτία τύπου

Δ.Τ. Συνάντηση φορέων σχετικά με τα κριτήρια υπαγωγής σε ρύθμιση 120 δόσεων
Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Πυροσβεστικού Σώματος
Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Δ.Τ. Διοργάνωσης Τεχνικής Ημερίδας για το Μετρό Θεσσαλονίκης