Δελτία τύπου

Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Πυροσβεστικού Σώματος
Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Δ.Τ. Διοργάνωσης Τεχνικής Ημερίδας για το Μετρό Θεσσαλονίκης
Δ.Τ. Ενημερωτικής Εκδήλωσης για το ασφαλιστικό
Δ.Τ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρχείο παλαιών δελτίων τύπου, μέχρι 13-07-2006