ΔΙΑΤΑΓΗ Π.Υ. Επείγοντα μέτρα λειτουργίας των Γραφείων Πυρασφάλειας