ΔΙΑΤΑΓΗ Π.Υ. Μέτρα και οδηγίες συναλλαγής του κοινού στα Γραφεία Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά την επικράτεια