ΔΙΑΤΑΓΗ Π.Υ. Παράταση ισχύος πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας και συναφή ζητήματα

Από το Αρχηγείο τυ Πυροσβεστικού Σώματος εξεδώθει διαταγή με θέμα: 

"Παράταση ισχύος πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας και συναφή ζητήματα"