Νέα Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018)

 

Η νέα εγκύκλιος με  θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018)

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο εδώ.