ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ),στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ενεργειών του σχετικά με την ενημέρωση των μελών του στα θέματα επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, προγραμματίζει τη διοργάνωση ημερίδας "Εφαρμογή νέου κανονισμού πυροπροστασίας - παρουσίαση έκδοσης ΣΜΗΒΕ τεχνικών οδηγιών για συστήματα κατάσβεσης".

Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και με τη συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων) και του Πυροσβεστικού Σώματος, την Πέμπτη 14 Μαρτίου  2019 και ώρα 16.00 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Μ. Αλεξάνδρου 49 (Θεσσαλονίκη).  Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί η νέα έκδοση του Συλλόγου "Τεχνικές οδηγίες για συστήματα κατάσβεσης", η οποία έχει τύχει ευρείας αποδοχής συνολικά από τον τεχνικό κόσμο της χώρας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως ακολούθως:

16.00 - 16.30 Προσέλευση

16.30 - 16.50 Χαιρετισμοί

 Α' ΜΕΡΟΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ)

16.50 - 17.00 Πρόλογος – εισαγωγή 

17.00 - 17.20 «Παρουσίαση έκδοσης» Κωνσταντίνος Πασπαλάς (Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.)

 Β' ΜΕΡΟΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΔ 41/2018)

17.20 – 18.00 «Νέα Δεδομένα στην πυροπροστασία των κτηρίων με το Π.Δ. 41/2018» Βασίλειος Αργυρόπουλος, Γεράσιμος Καμπίτσης (Διπλ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί).

18.00 – 18.20 «Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων – Μέτρα Ενεργητικής Πυροπροστασίας» Νικόλαος Μουρτιάδης (Επιπυραγός Π.Σ.).

18.20 - 19.00 «Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων Π.Δ. 41/2018 – Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο» Αθηνά Σκάρλα, Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου εκπρόσωποι ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων ΔΑΟΚΑ)

19.00 - 19.10 Διάλειμμα

 Γ' ΜΕΡΟΣ

19.10 - 20.00 Παρουσιάσεις χορηγών έκδοσης ΣΜΗΒΕ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ»

 Δ' ΜΕΡΟΣ

20.00 – 21.00 Παρεμβάσεις – συζήτηση   

 Εκτιμώντας ότι το εν λόγω θέμα της ημερίδας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για το σύνολο των Μηχανικών, σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και να καταθέσετε τις απόψεις σας. Ο Σύλλογός μας δεσμεύεται για την συγκέντρωση των πορισμάτων της εκδήλωσης και την προώθηση τους προς τους αρμοδίους φορείς

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ