Δ.Τ ΣΜΗΒΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Θεσσαλονίκη 02/05/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ως Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος ΣΜΗΒΕ, είχαμε έγκαιρα διατυπώσει τις έντονες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις μας στο θέμα της επιδότησης μέσω τηλεκατάρτισης ειδικότερα των μηχανικών. Επιφυλάξεις σχετικές με την χρησιμότητα, την εγκυρότητα, την δομή, την διαχείριση και την λειτουργικότητα του εν λόγω προγράμματος.

Το μείζον θέμα που αναδεικνύεται όμως είναι το ίδιο όπως προέκυψε από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης των συνεπειών λόγω κορωνοϊού. Δηλαδή η ουσιαστική επαγγελματική και οικονομική στήριξη του πολύ σοβαρά πληττόμενου κλάδου των μηχανικών την επόμενη μέρα.  

Ζητούμενα μέτρα στήριξης:

- Άμεση  έκτακτη οικονομική ενίσχυση μηχανικών με το επίδομα των 800€ για τον Μάϊο 2020. Η οικονομική ενίσχυση να ξεκινήσει οπωσδήποτε από τους νέους μηχανικούς, μάλιστα κάποιοι εκ των οποίων δεν έχουν προλάβει να δηλώσουν τον σχετικό ΚΑΔ και επομένως να προβούν σε έναρξη εργασιών.

- Χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό και με δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για ενδεχόμενη δανειοδότηση.

- Αναστολή πληρωμής ανείσπρακτου ΦΠΑ για το τρέχον έτος.

- Αναστολή καταβολής για όλες τις δανειακές υποχρεώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών προς τράπεζες για το τρέχον έτος 2020.

- Κατάργηση υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

- Κατάργηση προκαταβολής φόρου για το τρέχον και νέο έτος.

- Άμεση δυνατότητα χορήγησης άτοκων δανείων κεφαλαίου κίνησης και ενίσχυσης ρευστότητας σε εισοδηματικά μικρούς και μεσαίους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις μηχανικούς, με ευέλικτους όρους από τις τράπεζες και με εγγύηση Δημοσίου.    

- Κατάργηση υποχρεώσεων προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο 2020. Η επαγγελματική δραστηριότητα των Μηχανικών θα τύχει  μεγάλης ύφεσης λόγω των προληπτικών μέτρων.

- Παράταση μέχρι τέλους 2020, όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών και ασφαλιστικών καταβολών που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες. Δυνατότητα καταβολής αυτών με δόσεις σε χρόνο επανόδου οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς. Καμία απώλεια ρυθμίσεων.

- Η έκπτωση 25% στις εμπρόθεσμες καταβολές ασφαλιστικών οφειλών, να μην αφαιρείται από το ασφαλιστικό εισόδημα.

- Άμεση καταβολή των οφειλών του Δημοσίου από εκτέλεση έργων και παροχής κάθε είδους υπηρεσιών προς τους μηχανικούς.

- Παράταση προθεσμιών εκτέλεσης δημοσίων έργων, με σχετική αξιολόγηση διαδικασιών εκτέλεσης των. 

- Παράταση ημερομηνιών που περιλαμβάνονται σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό έργου ή παροχής υπηρεσίας μηχανικού τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα ισχύος περιοριστικών μέτρων. 

- Παράταση κατά περίπτωση μέχρι 30/12/2020 προθεσμιών που λήγουν και σχετίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικών. 

- Άμεση διάθεση πόρων ΕΣΠΑ με ειδικά προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας επιστημονικής δραστηριοποίησης μηχανικών. Να περιλαμβάνουν καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες, απασχόληση, κάλυψη  λειτουργικών αναγκών και δαπανών και επενδύσεις σε εξοπλισμό.

 - Καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ που πληρώνουν ανέκαθεν οι μηχανικοί. Το βοήθημα να καταβάλεται με συγκεκριμένα κριτήρια σε μηχανικούς οι οποίοι αποδεδειγμένα βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας ή και μηδενικής απασχόλησης.

 Τα δέκα χρόνια της σκληρής οικονομικής κρίσης της χώρας μας έπληξαν βαρύτατα τους μηχανικούς. Η νέα αναμενόμενη μεγάλη ύφεση λόγω κορωνοϊού θα επιφέρει μη αναστρέψιμες συνέπειες για την συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών. Ζητάμε από την πολιτεία να στηρίξει αλλά και να στηριχτεί από τους μηχανικούς στην νέα και πολύ δύσκολη προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας μας.

 

 

Με τιμή

Για το ΔΣ