Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 13/12/2017

                                                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 8513

                                                                                   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

 

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), υλοποιώντας εγκεκριμένο σχέδιο δράσης, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑΘΕΣΣ), διαχειριστή δικτύου φυσικού αερίου.

Η συνάντηση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο επαφών με φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιστημονική και επαγγελματική ενασχόληση των μελών του, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017. Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκ μέρους της ΕΔΑ ο κος Στεργιόπουλος Μιχάλης Διευθυντής Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων και ο κος Λιόλιος Αντώνιος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ρυθμιστικών Υποθέσεων ενώ εκ μέρους του Συλλόγου μας ο Πρόεδρος ΔΣ κος Χομσίογλου Ηλίας, ο Αντιπρόεδρος κος Αργυρόπουλος Βασίλειος, ο Ταμίας κος Τσαλούμης Κωνσταντίνος και το μέλος του ΔΣ κος Αλεβίζος Αλέξανδρος.

Εκ μέρους του Συλλόγου και εκπροσωπώντας τον κλάδο των αρμοδίων τεχνικών επιστημόνων στα θέματα του φυσικού αερίου, ετέθησαν προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

-  Εξυπηρέτηση πολιτών (τόπος, χρόνοι εξυπηρέτησης, προτεραιότητες).

-  Εφαρμογή άρθρου 127 Ν. 4495/2017 περί αποσύνδεσης ιδιοκτησιών από κεντρικές  εγκαταστάσεις θέρμανσης.

-  Υποβολή και διεκπεραίωση μελετών εγκαταστάσεων.

-  Τήρηση νομοθεσίας επαγγελματικών δικαιωμάτων.

-  Διαδικασίες σύνδεσης νεόδμητων κτιρίων.

-  Επανέλεγχοι, πιστοποιητικά.

Η συζήτηση έγινε σε κλίμα αμοιβαίας εποικοδομητικής συνεργασίας και αποφασίστηκε από κοινού, να υπάρξει περαιτέρω τακτική επικοινωνία με τα στελέχη της εταιρείας για την επιμέρους εξειδικευμένη επεξεργασία των θεμάτων.

Με τιμή

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Ηλίας Χομσίογλου

Η Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

                                                      Μαρία Αντωνιάδου

Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.