Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Πυροσβεστικού Σώματος

Θεσσαλονίκη 19/12/2017

                                                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Πυροσβεστικού Σώματος

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος επαφών και πρωτοβουλιών του με φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιστημονική και επαγγελματική ενασχόληση των μελών του, ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Πυροσβεστικού Σώματος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και παρευρέθησαν εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αρχιπύραρχος κος Πουλτίδης Κωνσταντίνος και οι Προϊστάμενοι του Α΄ Γραφείου Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης Αντιπύραρχος κος Παπαδόπουλος Δημήτριος και του Β’ Γραφείου Επιπυραγός κος Μουρτιάδης Νικόλαος. Εκ μέρους του Συλλόγου μας παρευρέθησαν ο Πρόεδρος ΔΣ κος Χομσίογλου Ηλίας, ο Αντιπρόεδρος κος Αργυρόπουλος Βασίλειος, η Γενική Γραμματέας κα Αντωνιάδου Μαρία, το μέλος  ΔΣ κος Αλεβίζος Αλέξανδρος και ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου κος Κολότσιος Αθανάσιος.

Εκ μέρους του Συλλόγου και εκπροσωπώντας τον κλάδο των αρμοδίων τεχνικών επιστημόνων στα θέματα πυροπροστασίας, ετέθησαν προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα, σχετικά με την λειτουργία των γραφείων πυρασφάλειας:

- Επάρκεια (αριθμητική και γνωστική) αξιωματικών ελεγκτών και γραμματειακής υποστήριξης.

-  Τήρηση χρόνων και προτεραιοτήτων, εξυπηρέτηση μηχανικών.

-  Ενημέρωση ηλεκτρονικά μέσω e-mail.

-  Έλεγχοι περιγραφών συστημάτων.

- Εφαρμογή 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης, πραγματικές ευθύνες Μηχανικών, παραπομπές σε πειθαρχικό συμβούλιο ΤΕΕ.

Η συζήτηση έγινε σε κλίμα αμοιβαίας εποικοδομητικής συνεργασίας και αποφασίστηκε από κοινού, να υπάρξει περαιτέρω τακτική επικοινωνία με τα στελέχη του Σώματος για την επιμέρους εξειδικευμένη επεξεργασία των θεμάτων.

Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Πυροσβεστικού Σώματος