Δ.Τ. Συνάντηση Δ.Σ. ΣΜΗΒΕ με φορείς στην Αθήνα

Θεσσαλονίκη 09/03/2018

                                                                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Συνάντηση Δ.Σ. ΣΜΗΒΕ με φορείς στην Αθήνα

 

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) πραγματοποίησε σειρά επαφών που σχετίζονται με την επαγγελματική και επιστημονική ενασχόληση των μελών του.

Συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου 2018 κλιμάκιο του Δ.Σ. του ΣΜΗΒΕ αποτελούμενο από: Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Χομσίογλου Ηλία, Αντιπρόεδρο κ. Αργυρόπουλο Βασίλειο, Γενική Γραμματέα κα. Αντωνιάδου Μαρία και μέλος ΔΣ κ. Καμπίτση Γεράσιμο, επισκέφτηκε την Αθήνα και πραγματοποίησε συναντήσεις με τους κάτωθι πολιτειακούς φορείς και εταιρείες.

 

 ΑΤΤΙΚΟ Α.Ε. (Δ/νων Σύμβουλος κος. Θεόδωρος Παπαδόπουλος)

-   Αναλυτική ενημέρωση πορείας του έργου ''Μετρό Θεσσαλονίκης'' και τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

-  Συζήτηση για την επίσκεψη συναδέλφων και φοιτητών στις εγκαταστάσεις των σταθμών κατά την εκτέλεση σχετικών με το αντικείμενο των Μ-Η εργασιών.

-  Συζήτηση για την πραγματοποίηση συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την παρουσίαση, ανάδειξη και ενημέρωση σχετικής με την υψηλή τεχνολογία σε όλους τους τομείς του εν λόγω μεγάλου έργου.

 

 Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Υπηρεσιακοί Σύμβουλοι)

-  Ενημέρωση σχετικά με τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στον νέο ΚΕΝΑΚ. Δόθηκαν διευκρινίσεις σε τεχνικά ζητήματα.

-    Πορεία και εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου που αφορά ενεργειακούς ελεγκτές και ελέγχους. Προτάθηκαν από τον ΣΜΗΒΕ η παράταση υποβολής εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου, ο εμπλουτισμός κριτηρίων βάσει ενεργειακής κατανάλωσης και η διεύρυνση υπόχρεων με επιχειρήσεις και κτίρια δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

-   Λειτουργία προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ II”. Επισημάνθηκε από τον ΣΜΗΒΕ η επιφύλαξη για την λειτουργικότητα του προγράμματος για την έναρξη, αλλά και την πορεία υλοποίησης και ολοκλήρωσής του.

 

 ΕΦΚΑ (Υποδιοικητής κος. Τσακίρης, Υπεύθυνος ΤΜΕΔΕ κος. Καραγιαννάκης)

-    Ανάρτηση εσφαλμένων ειδοποιητηρίων 2017 και 2018 και συμψηφισμός αυτών. Τονίστηκε η αναγκαιότητα άμεσου συμψηφισμού λόγω ενδεχόμενων διαφορών εισοδημάτων οικονομικών ετών 2015 και 2016. 

-    Αναδρομικά ΤΣΜΕΔΕ και καταβολή δόσεων αυτών. Ζητήθηκε η μη επιβολή αυτών.

-    Παράλληλη ασφάλιση και οφειλές. Τονίστηκε η άδικη αντιμετώπιση ασφαλισμένων και κυρίως λόγω της μη αποδοχής συνάφειας επαγγελματικού αντικειμένου.

-    Ειδική προσαύξηση εισφορών. Ζητήθηκε η επιστροφή ή ο άμεσος συμψηφισμός στις τρέχουσες εισφορές.

-    Πορεία διευθέτησης εκκρεμουσών αιτήσεων έναρξης καταβολής συντάξεων. Υπήρξε δέσμευση για την διευθέτηση όλων των αιτήσεων εντός του 2018.

-    Υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση. Παροχή αναλυτικών διευκρινίσεων σχετικά με την αποσύνδεση ιδιότητας και ασφάλισης μηχανικού.

 

 ΤΕΕ (Πρόεδρος κος. Στασινός Γεώργιος)

-  Υπαγωγή σε ρύθμιση έως 120 δόσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Δέσμευση Προέδρου ΤΕΕ για πρωτοβουλίες και ενεργή στήριξη στην προσπάθεια του ΣΜΗΒΕ, με στόχο την διεύρυνση κριτηρίων υπαγωγής.

-    Ευθύνες μηχανικών λόγω υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την 13η Πυροσβεστική Διάταξη. Επισημάνθηκε η άδικη απαίτηση της Π.Δ. που οδηγεί συναδέλφους σε διαρκή ομηρία και εμπλοκή με την δικαιοσύνη μέσω των Υ.Δ. και αναλύθηκαν εναλλακτικοί τρόποι και προτάσεις αντιμετώπισης του εν λόγω θέματος.

-    Ενίσχυση επιστημονικού έργου ΣΜΗΒΕ. Αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα του συνεχιζόμενου έργου και υπήρξε ενημέρωση για τον μελλοντικό σχεδιασμό της εκδοτικής του δραστηριότητας.

- Πορεία προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ II”. Αναλύθηκαν οι καθυστερήσεις και δυσκολίες σε διαδικαστικά και τεχνικά ζητήματα σε συνδοιασμό και με τον ρόλο των μηχανικών. Ενημέρωση Προέδρου ΤΕΕ σχετικά με την συνάντηση με το ΥΠΕΝ.

-    Αναμενόμενες εξελίξεις για επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών εν αναμονή της δημοσίευσης των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων.

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Αρχηγός κος. Σωτήριος Τερζούδης)

-    Ευθύνες μηχανικών λόγω υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την 13η Πυροσβεστική Διάταξη. Ζητήθηκε η μη απόδοση των ευθυνών των μηχανικών μέσω των Υ.Δ. Ο ΣΜΗΒΕ υπέβαλε ρεαλιστικές προτάσεις και δήλωσε την διαρκή και αταλάντευτη ειλημμένη απόφασή του για την κατάργηση των Υ.Δ. 

-    Ανάρτηση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για την διευκόλυνση των πολιτών. Κρίθηκε ως ουσιαστική η πρόταση και υπήρξε δέσμευση να εξεταστεί.

-  Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης γραφείων πυρασφάλειας. Διαπιστώθηκε από κοινού η ανάγκη ολοκλήρωσης αυτού και υπήρξε δέσμευση για την άσκηση πίεσης προς την κατεύθυνση αυτή.

-    Ενημέρωση για την άμεση πρόθεση του ΣΜΗΒΕ για την νέα έκδοση βιβλίου με θέμα Πρότυπα πυρασφάλειας.

-    Επισήμανση και συζήτηση σε λειτουργικά θέματα σχετικά με την επάρκεια και τις διαδικασίες λειτουργίας των γραφείων πυρασφάλειας όλης της χώρας.

  

Ο ΣΜΗΒΕ δεσμεύεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλα τα προαναφερόμενα και λοιπά θέματα σχετικά με τον κλάδο, υποβάλλοντας εποικοδομητικές προτάσεις, υπερασπιζόμενος της επιστημονικής γνώσης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.