Δ.Τ. Συνάντηση εκπροσώπων ΣΜΗΒΕ με αρμόδιους του ΥΠΕΝ

Θεσσαλονίκη 11/03/2020

                                                                                                           

ΘΕΜΑ: Συνάντηση εκπροσώπων ΣΜΗΒΕ με αρμόδιους του ΥΠΕΝ

 Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος ΣΜΗΒΕ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο και την επαγγελματική ενασχόληση των μελών του, πραγματοποίησε συνάντηση στις 27 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα στο ΥΠΕΝ. Στην συνάντηση παρευρέθησαν εκπροσωπώντας τον ΣΜΗΒΕ ο Αντιπρόεδρος κος Αργυρόπουλος Βασίλειος και η Γενική Γραμματέας κα Αντωνιάδου Μαρία. Από πλευράς ΥΠΕΝ παρευρέθησαν ο κος Μαρίνος Αντώνιος Διευθυντής Γραφείου Γενικής Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ και αρμόδιοι σύμβουλοι Υπουργού και Υφυπουργού.

Τα θέματα τα οποία ετέθησαν προς συζήτηση είναι τα ακόλουθα:

-               Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ΝΖΕΒ, όπου ο Σύλλογος μας ζήτησε οπωσδήποτε παράταση της έναρξης εφαρμογής. Για το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε η ανάγκη αναθεώρησης της ΤΟΤΕΕ από το ΤΕΕ, η ανάγκη αντιμετώπισης βιοκλιματικών, παθητικών και κτηρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς. Τέλος έγινε αναφορά σε προκύπτουσες τεχνικές λύσεις – προτάσεις για την επίτευξη του σκοπού ΝΖΕΒ.

-               Ζητήθηκε ενημέρωση για την πορεία και εκφράστηκαν ανησυχίες για τις καθυστερήσεις του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΙΙ. Από τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας ζητήθηκε ενημέρωση για τον προγραμματισμό του Υπουργείου σε νέα έκδοση και προτάθηκε η αξιολόγηση βάσει της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας.

-               Επισημάνθηκε η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημοσία κτήρια και ζητήθηκε ενημέρωση για τις εξελίξεις στην δρομολόγηση του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση τους.

-               Σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους συζητήθηκαν βελτιώσεις στην σχετική πλατφόρμα. Ζητήθηκε η ένταξη των κτηρίων δημοσίου και τονίστηκε η ανάγκη αναθεώρησης των κριτηρίων των υπόχρεων επιχειρήσεων. Επίσης ζητήθηκαν αν υπάρχουν ανακοινώσιμα  στατιστικά στοιχεία σχετικά με την υποβολή ή μη των υπόχρεων επιχειρήσεων και τα πρόστιμα σε όσους δεν έχουν υποβάλει ενεργειακό έλεγχο. Τέλος ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο αξιολογούνται οι αναρτημένοι ενεργειακοί έλεγχοι και ζητούνται διορθώσεις.

-               Σε γενικό πλαίσιο συζητήθηκαν ο καταρτισμός Εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια, η προσθήκη υδρογόνου στα δίκτυα φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση.

Από πλευράς Συλλόγου κατατέθηκε το αίτημα για διαρκή ενημέρωση από το ΥΠΕΝ αλλά και η ανάγκη εξέτασης και αποδοχής των προτάσεων μας ως εκπροσώπου των αρμοδίων τεχνικών επιστημόνων ΜΗ. Από πλευράς εκπροσώπων ΥΠΕΝ ζητήθηκε η συνδρομή με υποβολή προτάσεων και στοιχείων και εκφράστηκε η εκτίμηση για τις παρεμβάσεις του ΣΜΗΒΕ.    

 

Με τιμή

Για το ΔΣ