Δ.Τ. Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με τον συντονιστή Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος

Θεσσαλονίκη 04/03/2019

Θέμα: Συνάντηση ΔΣ ΣΜΗΒΕ με τον συντονιστή Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος

Το ΔΣ του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επαφών του, σχετιζόμενων με την επιστημονική και επαγγελματική ενασχόληση των μελών του, πραγματοποίησε συνάντηση με το νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγο κο Βαρσάμη Σπυρίδωνα και τον Προϊστάμενο του Β’ Γραφείου Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης, Επιπυραγό Κο Μουρτιάδη Νικόλαο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη την 21η Φεβρουαρίου 2019 και εκ μέρους του Συλλόγου μας παρευρέθησαν ο Πρόεδρος ΔΣ κος Χομσίογλου Ηλίας, ο Αντιπρόεδρος ΔΣ κος Αργυρόπουλος Βασίλειος και τα μέλη του ΔΣ κος Καμπίτσης Γεράσιμος και κος Αλεβίζος Αλέξανδρος. Επίσης παρευρέθη ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ κος Πασπαλάς Κωνσταντίνος,
επιμελητής της νέας έκδοσης του Συλλόγου μας «Τεχνικές Οδηγίες για συστήματα κατάσβεσης» η οποία έχει χαρακτηρισθεί πλήρης ως προς το επιστημονικό περιεχόμενο της και την χρηστικότητα της.
Αρχικά στην συνάντηση παραδόθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 122 βιβλία τιμής ένεκεν της νέας έκδοσης του Συλλόγου μας, προκειμένου να προωθηθούν σε όλα τα γραφεία προληπτικής πυρασφάλειας της χώρας.
Κατόπιν έγινε αναφορά στα θέματα λειτουργίας των γραφείων πυρασφάλειας, σχετικών με την στελέχωση, μηχανοργάνωση και διεκπεραίωση υποθέσεων αυτών.
Ακολούθησε αναφορά στην εφαρμογή υφιστάμενης νομοθεσίας με βασικότερα θέματα προς συζήτηση την 13η Πυροσβεστική Διάταξη και τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας (ΠΔ 41/18).
Τέλος έγινε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων κι ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο της ημερίδας που θα διοργανώσει ο Σύλλογος μας, από κοινού με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την 14η Μαρτίου 2019 με θέμα την εφαρμογή του νέου κανονισμού πυροπροστασίας.
Στην εν λόγω εκδήλωση θα υπάρξει σημαντική ενημερωτική εισήγηση από το Πυροσβεστικό Σώμα.