Δ.Τ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνάντηση εργασίας με αφορμή τις προκληθείσες ζημιές σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και υδραυλικών στις περιοχές Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω καιρικών συνθηκών.

Λόγω των ιδιαίτερα εκτεταμένων και σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και υδραυλικών σε κτίρια, εξαιτίας της πρόσφατης επικράτησης ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) πραγματοποίησε με πρωτοβουλία του σχετική συνάντηση εργασίας. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17.30, στο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) και εντάσσεται στο πλαίσιο επιστημονικών και κοινωνικών παρεμβάσεων του Συλλόγου.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι των ακόλουθων φορέων:

-        Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΤΚΜ,

-        Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,

-        Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,

-        ΕΔΑ Θεσ/κης,

-        ΕΠΑ Θεσ/κης.

-        ΕΥΑΘ,

-        Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ),

-        Σύνδεσμος Εργολάβων Υδραυλικών Θεσσαλονίκης (ΣΕΥΘ),

-        Σύνδεσμος αδειούχων εγκαταστατών – συντηρητών καυστήρων & συσκευών υγρών & αερίων καυσίμων Β. Ελλάδος – Προμηθέας.

Οι  εκπρόσωποι των παρευρισκόμενων φορέων μετά από μία εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα για την πρόληψη παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Ο ΣΜΗΒΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία να ζητήσει την περαιτέρω μελέτη και ενδεχόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού φυσικού αερίου και του Κανονισμού υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επίσης, προσφέρθηκε να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης των καταναλωτών. Επιφυλάσσεται να δημοσιοποιήσει εκτενώς τα συμπεράσματα της συζήτησης. 

 

Δ.Τ. Συνάντησης εργασίας