Δ.Τ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 29-01-2020

Θεσσαλονίκη 07/02/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος ΣΜΗΒΕ υλοποιώντας με συνέπεια τον προγραμματισμό του στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του, που αφορούν το επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο ενασχόλησης των μελών του, πραγματοποίησε στις 29 Ιανουαρίου 2020 συνάντηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος ο Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  Υποστράτηγος Π.Σ. Σπυρίδων Βαρσάμης, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Παχίδης, ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχος Δημήτριος Κοντογιάννης, ο  Προϊστάμενος Β΄ Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Θ.,  Επιπυραγός Νικόλαος Μουρτιάδης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Α΄ Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας  της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Θ., Επιπυραγός Αντώνιος Αζάς, ο Ελεγκτής Αξιωματικός του Α΄ Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Θ., Επιπυραγός Ελευθέριος Καπετανικόλας. Εκ μέρους του Συλλόγου, ο Πρόεδρος κος Χομσίογλου Ηλίας και το μέλος ΔΣ κος Κολότσιος Αθανάσιος. Επίσης στην συνάντηση παρευρέθη το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ συνάδελφος Μηχανολόγος Μηχανικός κος Κουρίδης Χάρης.

Σε πνεύμα καλής συνεργασίας συζητήθηκαν, διευκρινίστηκαν τα εξής:

  • πορεία διαδικασίας μηχανοργάνωσης γραφείων Προληπτικής Πυρασφάλειας Πυροσβεστικού Σώματος.
  • διερεύνηση της δυνατότητας ανάρτησης πιστοποιητικών Πυρασφάλειας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • διαβούλευση και συνεργασία ΠΣ – ΤΕΕ και ΣΜΗΒΕ σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας πυροσβεστικών διατάξεων.
  • αναμονή διαμόρφωσης νέας κατάστασης με την αλλαγή ποινικού κώδικα και την επιβολή προστίμων.
  • παροχή ικανού χρόνου συμμόρφωσης σε παρατηρήσεις κατόπιν ελέγχων και μέχρι την ανάκληση πιστοποιητικών πυρασφάλειας επιχειρήσεων.  
  • ποσοτική και ποιοτική ως προς το γνωστικό αντικείμενο επάρκεια αξιωματικών ελεγκτών γραφείων.
  • χρόνοι και διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων.
  • δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και επίδοσης παρατηρήσεων στους μελετητές από τα γραφεία Προληπτικής Πυρασφάλειας.
  • κατάθεση πλήρους αντίθεσης Συλλόγου μας για το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης σχετικά  με την απόδοση ευθυνών στους μηχανικούς και την παραπομπή αυτών. Στο εν λόγω θέμα ο ΣΜΗΒΕ έχει επανειλημμένα καταθέσει προς το Αρχηγείο σειρά προτάσεων. 

Συμφωνήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εποικοδομητικής συνεργασίας να προωθηθούν τα αιτήματα του Συλλόγου μας προς το Αρχηγείο και να πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις, να καταγράφονται τα θέματα και να δρομολογείται η αντιμετώπιση αυτών.