Εγγραφή

Τακτικά μέλη του Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ-Η.Β.Ε.) μπορούν να είναι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Ηλεκτρονικοί, Ενεργειακοί μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Βιομηχανίας, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, εφόσον είναι μέλη του ΤΕΕ και έχουν μόνιμη κατοικία ή επαγγελματική έδρα σε ένα από τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας ή Θράκης.

Για την εγγραφή σας στο σύλλογο πρέπει να συμπληρώσετε

 

Αίτηση Εγγραφής

 

Απογραφικό Δελτίο

 

Τα συμπληρωμένα έντυπα μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας του ΤΕΕ τα προσκομίζετε στα γραφεία του Συλλόγου (Μεγ. Αλεξάνδρου 49 τηλ. 2310269887 e-mail: smhbe2@gmail.com) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας ώς ακολούθως:

 

Δευτέρα: 11:00 - 14:00

Τετάρτη: 11:00 - 14:00

Παρασκευή: 11:00 - 15:00