Εγκαταστάσεις Ρύθμισης της πίεσης και μέτρησης ποσοτήτων αερίου

Συγγραφέας:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

 

Περίληψη:

Οι εγκαταστάσεις ρύθμισης της πίεσης και μέτρησης των ποσοτήτων αερίου αποτελούν ουσιαστικά τεχνικά στοιχεία της μεταφοράς και διανομής του αερίου. Στις υψηλές πιέσεις είναι συγκροτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από το ρυθμιστή, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα, διατάξεις ασφαλείας και λοιπά στοιχεία. Οι διατάξεις ασφαλείας προστατεύουν, σε περίπτωση αστοχίας του ρυθμιστή, την εγκατάσταση που ακολουθεί από μία ανεπίτρεπτα υψηλή άνοδο της πίεσης. Η βέλτιστη ρύθμιση της πίεσης μέσω εγκαταστάσεων ρύθμισης οι οποίες λειτουργούν άψογα έχει υψηλή σημασία για την αδιάλειπτη και την ασφαλή τροφοδοσία με αέριο.

 

ISBN: 978-960-85787-7-7

Εγκαταστάσεις Ρύθμισης της πίεσης και μέτρησης ποσοτήτων αερίου