Εγκαταστάσεις Υγραερίων

Συγγραφέας:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

 

Περίληψη:

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως Μηχανολόγους Μηχανικούς και δευτερευόντως στους τεχνικούς (θερμοϋδραυλικούς, συντηρητές-εγκατατάτες καυστήρων και στους τεχνικούς αερίων καυσίμων). Στόχο έχει να δώσει κατά το δυνατόν ευρεία πληροφόρηση για τη μελέτη και την κατασκευή εγκαταστάσεων υγραερίου οι οποίες προορίζονται για την κατανάλωση και δευτερευόντως για τη διακίνηση υγραερίου.

 

ISBN: 978-960-85787-7-7

Εγκαταστάσεις Υγραερίων