Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ - Δικαιολογητικά έκδοσης Αδειών

 Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011) εξέδωσε το γραφείο Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ