Εκδηλώσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ
Τεχνικό σεμινάριο.
Εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης.
Εκδήλωση στην Κοζάνη.
Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη.
Εκδήλωση