Εκδηλώσεις

Εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης.
Εκδήλωση στην Κοζάνη.
Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη.
Εκδήλωση
Αντλίες θερμότητας - Σύγχρονες εφαρμογές
Αιμοδοσία 16-10-2011