Εκδηλώσεις

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Ημερίδα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ (Καβάλα)
Ημερίδα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ (Κιλκίς)
Ημερίδα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ (Χαλκιδική)
Ημερίδα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ (Βέροια)
Εθελοντική αιμοδοσία 10-10-2010