Εκδηλώσεις

Αντλίες θερμότητας - Σύγχρονες εφαρμογές
Αιμοδοσία 16-10-2011
Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Ημερίδα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ (Καβάλα)
Ημερίδα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ (Κιλκίς)
Ημερίδα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ (Χαλκιδική)