Εκδηλώσεις

Κοπή πίτας ΣΜΗΒΕ 2009
Ασφάλεια και Υγιεινή στα Σχολικά Κτίρια.
Ο Θεσμός του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας.
Ποιότητα τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων.
Πυροπροστασία.