Εκλογές ΣΜΗΒΕ 10 Δεκεμβρίου 2022

 

 

Διεξαγωγή εκλογών Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ).

 

Σύμφωνα με απόφαση της εκλογοαπολογιστικής τακτικής γενικής συνέλευσης (ΓΣ) της 17/10/2022, το Σαββάτο 10 Δεκεμβρίου 2022, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, θα διεξαχθούν στο κτίριο του ΤΕΕ / ΤΚΜ, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη οι εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με την ΓΣ, κάθε τακτικό μέλος θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, εφόσον καταβάλει ως και την ημέρα των εκλογών κατά ελάχιστο το ποσό των πέντε ευρώ έναντι οφειλής προς το Σύλλογο.

 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει από τους εκπροσώπους των παρατάξεων ή μεμονωμένους υποψήφιους σε έντυπη μορφή με την υπογραφή των εκπροσώπων και όλων των υποψηφίων. Με την κατάθεση των υποψηφιοτήτων κρίνεται άκρως απαραίτητη και η κατάθεση (προσκόμιση) αυτών και σε ηλεκτρονική μορφή με τα πλήρη στοιχεία για την γρήγορη προώθησή τους στο τυπογραφείο. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να περιέχουν -με ευθύνη των εκπροσώπων των παρατάξεων ή των μεμονωμένων υποψηφίων κατά περίπτωση- το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου, το πατρώνυμο αυτού και την επιστημονική ιδιότητα αυτού. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι (ή να έχουν καταβάλλει τα πέντε ευρώ σύμφωνα με την ΓΣ) έως την ημέρα κατάθεσης υποψηφιοτήτων (16 Νοεμβρίου 2022). Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων παρατάξεων και μεμονωμένων υποψηφίων θα κατατίθενται με απόδειξη στα γραφεία του Συλλόγου (Μεγ.Αλεξάνδρου 49, Θεσ/νίκη) τις ώρες λειτουργίας του Συλλόγου και ειδικά για τις ημερομηνίες, Δευτέρα 14/11/2022, Τρίτη 15/11/2022, τη Τετάρτη 16/11/2022 τις ώρες 12:00 ως 17:00. Σύμφωνα με το καταστατικό, όσες αιτήσεις κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή δεν θα γίνουν δεκτές.

 

Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου, παρέχεται το δικαίωμα στα εκτός Θεσσαλονίκης μέλη να ψηφίσουν και ταχυδρομικά. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση με τις οδηγίες για τη διαδικασία ψηφοφορίας. Η συμμετοχή όλων των μελών σε αυτές τις εκλογές είναι πολύ σημαντική, γιατί οι εξελίξεις στο επάγγελμα του Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και συναφών είναι ραγδαίες. 

 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του προέδρου της Εφορευτικής επιτροπής είναι:

Κωνσταντίνος Θεοδωράκογλου – e-mail:  smhbe2@gmail.com

 Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

 

Επιστολή για τα μέλη εκτός Θεσσαλονίκης

 

Μπορείτε να δείτε τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΜΗ

ΔΚΜ

ΕΑΣΜΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΚΜΗ

ΔΚΜ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

Εκλογές ΣΜΗΒΕ 10 Δεκεμβρίου 2022