Εκλογές ΣΜΗΒΕ 23 Νοεμβρίου 2019

Αγαπητέ, -ή συνάδελφε, -ισα,
Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το απόγευμα, θα διεξαχθούν στο κτίριο του ΤΕΕ / ΤΚΜ, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, οι εκλογές του Συλλόγου μας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στην ψηφοφορία σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου παίρνουν μέρος τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα. Πληρωμές των καθυστερούμενων συνδρομών μπορούν να γίνουν και την ημέρα των αρχαιρεσιών. Η εκλογοαπολογιστική τακτική γενική συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε λόγω οικονομικής κρίσης, να δώσει σε κάθε μέλος εναλλακτικά τη δυνατότητα πληρωμής την ημέρα των αρχαιρεσιών μόνο του ποσού των πέντε ευρώ (έναντι της συνολικής οφειλής), ώστε να ψηφίσει.
Η οικονομική κρίση όμως έχει πλήξει και το σύλλογό μας. Όσα μέλη μπορούν να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλόμενης συνδρομής των, παρακαλούνται να το υλοποιήσουν. Η βοήθειά τους προς το σύλλογό μας θα έχει ιδιαίτερη αξία. Όσα μέλη δυσκολεύονται να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλόμενης συνδρομής των, τουλάχιστον ας συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του συλλόγου μας με την πληρωμή του ποσού των πέντε ευρώ.

Η συμμετοχή μας σε αυτές τις αρχαιρεσίες είναι πολύ σημαντική, γιατί οι εξελίξεις στο επάγγελμα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι ραγδαίες. Η επιτυχία στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων θα εξαρτηθεί από τη μαζική κινητοποίηση – συμμετοχή μας.

Η διαδικασία ορίζει, η υποβολή των ψηφοδελτίων να γίνει από τους εκπροσώπους των παρατάξεων σε έντυπη μορφή με την υπογραφή των εκπροσώπων καθώς και με τις υπογραφές όλων των υποψηφίων. Η ταυτόχρονη κατάθεση των ψηφοδελτίων και σε ηλεκτρονική μορφή κρίνεται άκρως απαραίτητη για την γρήγορη προώθησή τους στο τυπογραφείο. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να περιέχουν -με ευθύνη των εκπροσώπων των παρατάξεων ή των μεμονωμένων υποψηφίων κατά περίπτωση- το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου, το πατρώνυμο αυτού και την επιστημονική ιδιότητα αυτού.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων παρατάξεων και μεμονωμένωνυποψηφίων θα κατατίθενται με απόδειξη στα γραφεία του Συλλόγου (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσ/νίκη) στις ημερομηνίες, Δευτέρα 21/10/2019, Τετάρτη 23/10/2019, και Πέμπτη 24/10/2019 τις ώρες 17:00 ως 20:00. Σύμφωνα με το καταστατικό, όσες αιτήσεις κατατεθούν μετά την ημερομηνία 24/10/2019 και ώρα 20.00 δεν θα γίνουν δεκτές.

Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου, παρέχεται το δικαίωμα στα εκτός Θεσσαλονίκης μέλη να ψηφίσουν και ταχυδρομικά. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση με τις οδηγίες για τη διαδικασία ψηφοφορίας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του προέδρου της Εφορευτικής επιτροπής
είναι:

Τηλ. επικοινωνίας:Κωνσταντίνος Θεοδωράκογλου 6973550276

Email: smhbe2@gmail.com

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Θεοδωράκογλου