Επιστολή για κριτήρια υπαγωγής σε ρύθμιση 120 δόσεων

Θεσσαλονίκη 31/01/2018

                                                                                                       

Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

    Υπόψη: Υπουργού κου Ευκλείδη Τσακαλώτου

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπόψη: Υπουργού κας. Έφης Αχτσιόγλου

              Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Υπόψη: Διοικητή κ. Αθανάσιου Μπακαλέξη

Κοιν:     Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)

Υπόψη: Προέδρου κ. Πλιάκη Στυλιανού

              Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)

Υπόψη: Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μακέδου

              Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

Υπόψη: Προέδρου κ. Γεωργίου  Στασινού

Τ.Ε.Ε.  & Περιφερειακά Τμήματα

Υπόψη: Προέδρων

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.)

Υπόψη: Προέδρου κ. Αναστάσιου Ευσταθίου

Περιφερειακά Τμήματα Π.Σ.Δ.Μ-Η

Θέμα: Κριτήρια υπαγωγής σε ρύθμιση 120 δόσεων   

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4640 Β/29.12.2017 τα κριτήρια για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.

Στα εν λόγω κριτήρια μεταξύ άλλων, περιγράφονται:

-     Προϋποθέτουν κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον χρήση κατά την τελευταία τριετία μέχρι 31/12/2016.

-     Δεν αναγνωρίζουν λοιπές πηγές εσόδων εκτός αυτών που προέρχονται από την άσκηση του επαγγέλματος.

-     Απαιτούν έναρξη εργασιών και φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, αποκλείοντας έτσι πληθώρα κυρίως νέων Μηχανικών που προσέφυγαν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν εργασία, εξαιτίας της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ομοίως αποκλείουν όσους Μηχανικούς παραμένουν στη χώρα αλλά έχουν αναγκαστεί να διακόψουν δραστηριότητα και να κλείσουν βιβλία.

-     Συναρτά την υπαγωγή στην ρύθμιση με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, όταν είναι δεδομένο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης είναι αδύνατον να υπάρχει αντιστοιχία στην αξιοποίηση αυτών. 

-     Δεν προβλέπεται ο καταλογισμός καταβληθέντων δόσεων σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος ζητά να υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση χωρίς περιορισμούς. Ο νόμος οφείλει να κινηθεί στο πνεύμα του αντίστοιχου νόμου 4321/2015 ρύθμισης οφειλών στο δημόσιο. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, ζητά την απεμπλοκή του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) από την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση.