Επιστολή προς ΥΠΕΝ - Ενεργειακοί έλεγχοι

Θεσσαλονίκη 09/03/2018

                                                                                                            

Προς:  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

             Υπόψη: Υπουργού κ. Γεώργιου Σταθάκη

                Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

                             κ. Μιχάλη Βερροιόπουλου

 

Θέμα: Ενεργειακοί έλεγχοι

Σχετικά: α) Ν 4342/2015

                β) Εγκύκλιος ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.181906/5-10-2017       

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και κύριε Γενικέ,

στο πλαίσιο των θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον χώρο ευθύνης σας, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους:

-     Η διευκρινιστική Εγκύκλιος του Νόμου (Αρ. Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 181906/05-10-2017) προσδιορίζει ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και καταχώρησης του ενεργειακού ελέγχου των υπόχρεων επιχειρήσεων την 10/07/2018. Εκτιμούμε ότι το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν είναι επαρκές και ζητάμε την έγκριση ικανής χρονικής παράτασης.

-     Σε ότι αφορά στα υφιστάμενα κριτήρια των υπόχρεων επιχειρήσεων αυτά περιορίζονται στον αριθμό εργαζομένων και στον ετήσιο οικονομικό κύκλο εργασιών τους. Όπως γίνεται αντιληπτό δεν λαμβάνεται υπόψη η ενεργειακή κατανάλωση που προφανώς είναι και το κύριο αντικείμενο του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου. Προτείνουμε την διεύρυνση των κριτηρίων συμπεριλαμβάνοντας και ως παράγοντα την ενεργειακή κατανάλωση.

-     Σύμφωνα με το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο υπόχρεες είναι μόνο οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με τα προαναφερθέντα κριτήρια. Προτείνουμε την διεύρυνση των υπόχρεων επιχειρήσεων και σε αυτές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα εν λόγω κτίρια στην πλειοψηφία τους κρίνονται ως ιδιαίτερα ενεργοβόρα και η ένταξή τους θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη του επιδιωκόμενου εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.

 Σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για την παροχή χρήσιμων και ρεαλιστικών προτάσεων, εξυπηρετώντας τον στόχο της θεσπισμένης νομοθεσίας.