Επιστολή ΣΜΗΒΕ: Παράταση προθεσμίας δήλωσης επιλογής κατηγορίας ασφάλισης

 

Θεσσαλονίκη 11/03/2020

                                                                                           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:     Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

               Υπόψη:  Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση

               Υφυπουργού κας Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου

                Γενικής Γραμματέως Κοιν/κών Ασφ/σεων

               κας Παυλίνας Καρασιώτου

 

Κοιν:      Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

               Υπόψη:  Διοικητή κ. Χρήστου Χάλαρη

               Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Υπόψη: Προέδρου

               Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ & Περιφερειακά Τμήματα

               Υπόψη: Προέδρων

               Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων 

                Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.) και Περιφερειακά  Τμήματα 

               Σύλλογοι Μηχανικών

               Υπόψη: Προέδρων  

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας δήλωσης επιλογής κατηγορίας ασφάλισης 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Η δικαιολογημένη αναταραχή και τα έκτακτα μέτρα που επικρατούν στη χώρα μας εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, έχουν διαφοροποιήσει τα δεδομένα στην καθημερινή επαγγελματική ενασχόληση όλων των επαγγελματιών. Στα μέλη του Συλλόγου μας και γενικότερα σε όλους τους μηχανικούς δημιουργούν επιπλέον εύλογη ανησυχία σχετικά με την πορεία ειλημμένων αλλά και μελλοντικών εργασιών τους.

Επίσης εκφράζουμε την σοβαρή ανησυχία μας σχετικά με την είσοδο στην σχετική πλατφόρμα δήλωσης επιλογής κατηγορίας ασφάλισης, λόγω συνωστισμού.

Για τους παραπάνω λόγους καταθέτουμε το αίτημα να δοθεί παράταση στην δυνατότητα δήλωσης επιλογής κατηγορίας ασφάλισης καθώς και στην υποχρέωση αντίστοιχης πληρωμής, σε χρόνους που θα καθοριστούν από τις εξελίξεις εξάπλωσης της επιδημίας.

Αναμένοντας την θετική σας ανταπόκριση παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.   

 

 Με τιμή

Για το ΔΣ