ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΜΗΒΕ Προυποθέσεις χορήγησης έγκρισης οχημάτων ειδικής χρήσης

 

Θεσσαλονίκη 05/02/2020 

 

ΠΡΟΣ:   Αξιότιμους

              Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κο Κ. Καραμανλή

              Υφυπουργό Μεταφορών κο Ι. Κεφαλογιάννη

              Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κο Ν. Σταθόπουλο

              Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων      Εξυπηρέτησης   Οχημάτων κο Α. Σκυλλάκο

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Τ.Ε.Ε. & Περιφερειακά Τμήματα Υπόψη: Προέδρων

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων              Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.).

                                          Περιφερειακά Τμήματα Π.Σ.Δ.Μ-Η.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οχημάτων ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ:  α. ΥΑ οικ. 80255/4693/19 (ΦΕΚ Β’61/21-1-20)

β. ΥΑ οικ. 3763/111/15(ΦΕΚ Β’1163/18-06-15)

γ. ΚΥΑ οικ. 21867/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3276/ 12-10-16)

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος ΣΜΗΒΕ, εκπροσωπώντας τους αρμόδιους τεχνικούς επιστήμονες Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς επί του θέματος, τοποθετείται με υπευθυνότητα επί του α) σχετικού σας.

Με την Υπουργική σας Απόφαση(α σχετικό) «Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία πρώτης ταξινόμησης, μεταβίβασης και μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας» μεταφέρεται η αρμοδιότητα στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Έτσι αφαιρείται η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης και κυρίως ελέγχου της Κεντρικής Διοίκησης για τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Επικράτεια. Επίσης ουσιαστικά θέτει δε σοβαρό κίνδυνο την επιβολή κανόνων διαφάνειας, στην διαδικασία ελέγχων.

Οι εν λόγω έλεγχοι οφείλουν να εκτελούνται και να παρακολουθούνται με συνέπεια ακριβώς όπως προέβλεπε η διαδικασία που όριζε η β) σχετική Υ.Α, καθώς συμβάλλουν τα μέγιστα στη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων και στην εν γένει ασφάλεια της κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην ασφάλεια του προσωπικού που χειρίζεται το κάθε όχημα.

Επιπλέον, η α) σχετική ΥΑ, καθιερώνει υποχρέωση μελέτης μόνον για τα μετατρεπόμενα σχετικά οχήματα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πολλές ασάφειες και φυσικά εύλογη επιφύλαξη, καθώς οι πλείστες περιπτώσεις θα παρουσιάζονται απλά ως μεταβιβαζόμενα οχήματα και μόνο.

Εκτιμούμε ότι τα ισχύοντα στην  β) σχετική Υ.Α, διασφάλιζαν καλύτερες συνθήκες λειτουργίας του όλου πλαισίου. Ο τεχνικός έλεγχος και η καταγραφή όταν εφαρμόζονται, τόσο από το αρμόδιο Υπουργείο, όσο και από τις περιφερειακές Υπηρεσίες δημιουργούν πλήρεις συνθήκες διασφάλισης και διαφάνειας, γεγονός πολύ σημαντικό, καθώς περιλαμβάνονται έλεγχοι κρίσιμων τεχνικών στοιχείων, όπως: σύστημα πέδησης, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα ανάρτησης, δομικά στοιχεία  και στοιχεία σύνδεσης οχημάτων και αμαξωμάτων.

Φυσικά, όλα τα ανωτέρω ενισχύονται σημαντικά από την παρουσία μελέτης και επίβλεψης σε κάθε περίπτωση, από τον αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα Μηχανολόγο και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Στο σκεπτικό όλων των ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα Μηχανήματα Έργου, τα οποία σήμερα δεν είναι υποχρεωμένα να ελέγχονται από Κ.Τ.Ε.Ο. και δεν απαιτείται ουσιαστικά κανένας έλεγχος για να κυκλοφορούν στους δρόμους της χώρας μας. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί σημαντικότατους κινδύνους οδικής ασφάλειας και εκθέτει σε σοβαρότατους κινδύνους την δημόσια ασφάλεια αλλά και την ζωή και υγεία των χειριστών. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε άμεση προτεραιότητα την τροποποίηση του γ) σχετικού σας με την θέσπιση, αντίστοιχων με τα οχήματα ειδικού σκοπού διαδικασιών και για τα μηχανήματα έργων, για τα οποία όπως προαναφέραμε υπάρχει τεράστιο έλλειμμα σε σχέση πάντοτε με την ασφάλεια της κυκλοφορίας τους.

Εκφράζοντας την σταθερή μας προσήλωση στις αρχές της ασφάλειας του πολίτη, αλλά και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, αιτούμεθα την αλλαγή και επαναφορά της διαδικασίας ελέγχου των Οχημάτων Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ), στα προβλεπόμενα με την β) σχετική ΥΑ, καθώς  και την επέκταση αυτής σε άλλους τύπους οχημάτων και μηχανημάτων (Μηχανήματα Έργων - ΜΕ), όπου σήμερα δεν προβλέπεται σχετική διαδικασία.

 

Με τιμή

Για το ΔΣ