ΝΕΟΣ ΚΕΝΑΚ

Εγκρίθηκε ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων σύμφωνα με την Απόφ. 178581 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2367 Τεύχος Β' 12.07.2017

 

ΦΕΚ 2367 Β/12.07.2017

 

ΝΕΟΣ ΚΕΝΑΚ