ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2016 ΕΩΣ 30.11.2017

Το διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ με την αποφ. 248/29.06.2017 αποφάσισε την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ.ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄εξαμήνου 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ έως 30-11-2017.

 

 

Δείτε την σχετική απόφαση στη Διαύγεια...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2016 ΕΩΣ 30.11.2017