Περιοδικό

Ο Σ.Μ.Η.Β.Ε. εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό "e-Τεχνολογία" κάθε δίμηνο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του και διατίθεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του.

 

Δείτε το τελευταίο τεύχος σε μορφή pdf εδώ

 

Σκοπός του περιοδικού είναι:

 • η ενημέρωση των μελών του Σ.Μ.Η.Β.Ε. σε θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και,
 • η καθιέρωσή του ως συνδετικός κρίκος ενημέρωσης σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες μεταξύ των μελών του και των τεχνικών εταιρειών-βιομηχανιών και κατασκευαστών της Βορείου Ελλάδος.

Συντακτική Eπιτροπή περιοδικού "e-Τεχνολογία"

Μαρία Αντωνιάδου................................(Πρόεδρος, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ., MSc)
Ελένη Δημάκη...........................................(Αντιπρόεδρος, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Ε.Μ.Π., Ομότιμο μέλος Τ.Ε.Ε.)
Ηλίας Χομσίογλου..................................(Μέλος, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.)
Βασίλειος Αργυρόπουλος...................(Μέλος, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.)
Ανδρέας Μπουτσιούκης.......................(Μέλος, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ., MSc)
Ντόρα Τόδη................................................(Μέλος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ., Ενεργειακός Επιθεωρητής)
Νίκος Μανές...............................................(Μέλος, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.)

 

Η συντακτική επιτροπή :

 • ευθύνεται για την έκδοση του περιοδικού.
 • μεριμνά για τη δημοσίευση στο περιοδικό της θεματολογίας, σύμφωνα με τις φιλοξενούμενες στήλες του.
 • μεριμνά για τη τήρηση των κανόνων δημοσίευσης στο περιοδικό.
 • συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα με ειδοποίηση του προέδρου και στόχο την επιλογή της θεματολογίας του επόμενου τεύχους. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας μέλους για τρίτη συνεχόμενη φορά, τίθεται θέμα διαγραφής του από την επιτροπή. Οι αποφάσεις της Συντακτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 • δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Μ.Η.Β.Ε.

 

Επιστημονική Επιτροπή περιοδικού "e-Τεχνολογία"

Θωμάς Ξένος.........................(Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Ηλ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Α.Π.Θ.)
Ιωάννης Τσιάφης................(Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Τομέα, Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών Α.Π.Θ.)
Γκάμπριελ Μανσούρ...........(Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Τομέα, Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών Α.Π.Θ.)
Γεώργιος Τρασανίδης........(Διδάκτωρ Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός Δ.Π.Θ.)
Απόστολος Μιχόπουλος...(Διδάκτωρ Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.)

 

Η Επιστημονική Eπιτροπή του περιοδικού “e-Τεχνολογία”:

 • ευθύνεται για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Διάδραση Επιστήμης Μ-Η Μηχ/κού».
 • αξιολογεί τα Επιστημονικά Θέματα με κριτήριο την επικαιρότητα και τα αιτήματα ενημέρωσης των μελών του Σ.Μ.Η.Β.Ε.
 • συνεργάζεται με τη Συντακτική Επιτροπή κατόπιν ειδοποίησης του προέδρου της Συντακτικής επιτροπής, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην επιλογή θεματολογίας για τη στήλη Επιστημονικά Θέματα του περιοδικού "e-Τεχνολογία".
 • συνεργάζεται με τους συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων ή ερευνητικών εργασιών για τη συνοπτική παρουσίαση του επιστημονικού θέματος με τα σημαντικότερα διαγράμματα ή φωτογραφίες, η οποία θα δημοσιεύεται στο "e-Τεχνολογία", καθώς και για το πλήρες άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Μ.Η.Β.Ε.
 • δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Μ.Η.Β.Ε.