Επιστολή ΣΜΗΒΕ: Πορεία εφαρμογής ενεργειακών ελέγχων Ν. 4342/2015 και προγραμμάτων χρηματοδότησης εξοικονόμησης ενέργειας

 

Θεσσαλονίκη 11/02/2020

                                                                                                          

Προς:  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

             Υπόψη: Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη

                Γενικής Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

                             κας. Αλεξάνδρας Σδούκου,

Κοιν:  ΕΥΕΠΕΝ Νοτίου Ελλάδος

ΕΥΕΠΕΝ Βορείου Ελλάδος

 

Θέμα:    Πορεία εφαρμογής ενεργειακών ελέγχων Ν. 4342/2015 και προγραμμάτων χρηματοδότησης εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και κυρία Γενική Γραμματέα,

τα μέλη του Συλλόγου μας είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι επιστήμονες σε ότι αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μάλιστα πολλά μέλη μας είναι εγγεγραμμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ενεργειακών ελεγκτών, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/09-11-2015).

Εδώ και 1,5 χρόνο έχει ξεκινήσει η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων από τους αδειοδοτημένους ενεργειακούς ελεγκτές για τις υπόχρεες επιχειρήσεις του Ν. 4342/2015. Δεδομένης της ανάρτησης των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ, ο ΣΜΗΒΕ αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών του, επισημαίνει τα παρακάτω:

  1. Προτείνει να γίνει αναμόρφωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην προσπάθεια αυτή μπορούμε να συνδράμουμε με ειδικές παρατηρήσεις.
  2. Ο θεσμός των ενεργειακών ελέγχων θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις που δεν πληρούν το κριτήριο της μεγάλης επιχείρησης αλλά καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας. Τα κριτήρια επέκτασης σαφώς και πρέπει να έχουν ενεργειακό περιεχόμενο.
  3. Ο θεσμός των ενεργειακών ελέγχων θα πρέπει επίσης να επεκταθεί και στον Δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπου το περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας είναι επίσης σημαντικό.

Επιπρόσθετα ο ΣΜΗΒΕ επιθυμεί ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και τα σχέδια της Υπουργείου σας σχετικά με τη προβλεπόμενη ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν τα αποτελέσματα των ενεργειακών ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους. 

 

Ο ΣΜΗΒΕ έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο αντικείμενο της προώθησης πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης των μελών του στο αντικείμενο αυτό, καθώς έχει διοργανώσει πλήθος ημερίδων σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας, την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, αλλά και με το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι επιτακτική μέσω της ολοκλήρωσης του ενεργειακού ελέγχου όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων και της αξιοποίησης από αυτές των απαιτούμενων χρηματικών πόρων, με στόχο την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

 Με τιμή

Για το ΔΣ