Προσφορές για τοποθέτηση POS

 

        Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Αριθμ. 45231/2017 (ΦΕΚ 1445/27-04-2017) μεταξύ των υπόχρεων για την προμήθεια POS είναι και οι μηχανικοί, με τους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας: 71.11 (Δραστηριότητες Αρχιτεκτόνων) και 71.12 (Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών). Οι ως άνω Υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της, δηλαδή έως της 27/07/2017. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

 

        Στις 01/06/2017 ο ΣΜΗΒΕ με επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών εξέφρασε την αντίθεσή του στην υποχρέωση προμήθειας POS, χωρίς όμως να λάβει σχετική απάντηση.

 

        Δεδομένης της λήξης της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. 45231/2017, στις 27/07/2017, και προκειμένου να μην έρθουν οι συνάδερφοι αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 1.500 ευρώ, ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τις προσφορές των τραπεζών.

 

 Προσφορά Τράπεζας Αττικής , προς το ΤΕΕ

 

Προσφορά Εθνικής Τράπεζας , προς το ΤΕΕ

 

Προσφορά Τράπεζας Πειραιώς , προς το ΤΕΕ

 

Προσφορά Τράπεζας ALPHA , προς ΣΜΗΒΕ

 

Προσφορά VIVA WALLET , προς ΣΜΗΒΕ

 

Προσωρινά, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η δημοσιοποίηση της προσφοράς της Tράπεζας Eurobank.