Ο ΣύλλογοςΟ Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1965 και αποτελείται από το Διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του.

 

Σκοπός

 

Όπως αναγράφεται και στο καταστατικό του συλλόγου σκοπός της ίδρυσης του είναι :

  • Η οργανωμένη μελέτη και προώθηση θεμάτων, που σχετίζονται με την Επιστήμη, την Τεχνική, την Παιδεία και το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον.
  • Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων, η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και όρων άσκησης του επαγγέλματος των διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων μηχανικών.
  • Η προώθηση της βιομηχανίας ανάπτυξης, για την οποία όμως πρέπει να υπάρχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση η ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων, που αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει στο φυσικό περιβάλλον και στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου.
  • Η ενεργοποίηση για την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς και η διεκδίκηση συλλογικών αιτημάτων απο την πολιτεία, στα πλαίσια της άσκησης των επιστημονικών και επαγγελματικών αρμοδιοτήτων των μελών του και η μελέτη και έρευνα κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών προβλημάτων της Ελληνικής κοινωνίας με στόχο την υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση του λαού και την εξύψωση της στάθμης του τεχνικού δυναμικού της χώρας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος προβάλλει με τρόπο οργανωμένο τα αιτήματα, τις απόψεις και τις θέσεις του με δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις και χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο.

O Σύλλογος προωθεί τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του για την μαζική και ενιαία αντιμετώπιση των αιτημάτων τους και επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους συλλόγους τεχνικών, επιστημόνων και λοιπών εργαζομένων.

Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των μελών του.

 

Μέλη

Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.

 

Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όσοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί Παραγωγής και γενικά όσοι έχουν ειδικότητα, που θεωρείται ότι αποκτάται με τη φοίτηση σε Ανώτατες σχολές Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, εφόσον είναι διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών, μέλη του ΤΕΕ, αποδέχονται τους σκοπούς του συλλόγου και έχουν μόνιμη κατοικία ή επαγγελματική έδρα σε έναν από τους νομούς της Μακεδονίας ή της Θράκης.

 

Έκτακτα μέλη

Έκτακτα μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όλοι οι σπουδαστές των Ανωτάτων Σχολών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, που αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου και φοιτούν σε ΑΕΙ των περιφερειών Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και οι διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, που δεν είναι μέλη του ΤΕΕ, αλλά προέρχονται από Σχολή αναγνωρισμένη από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

 

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι βοήθησαν κατά οποιοδήποτε τρόπο το Σύλλογο στην επιδίωξη και πραγμάτωση των σκοπών του, ή συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη της Επιστήμης. Τα επίτιμα μέλη προτείνονται από το ΔΣ και η ΓΣ εγκρίνει τη συμμετοχή τους. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν συνδρομές.

 

Τίτλος Ονοματεπώνυμο Email
Πρόεδρος Βασίλειος Αργυρόπουλος proedros@smhbe.gr
Αντιπρόεδρος Βασίλειος Μπλάτσιος antiproedros@smhbe.gr
Γενικός Γραμματέας Μαρία Αντωνιάδου g_grammateas@smhbe.gr
Ταμίας Κωνσταντίνος Τσαλούμης tameio@smhbe.gr
Ειδικός Γραμματέας Μαρία Ταυρίδου e_grammateas@smhbe.gr
Μέλος Χάρης Μπεκιάρης melos1@smhbe.gr
Μέλος Νικόλαος Τοπαλίδης melos2@smhbe.gr
Μέλος Κλέων Οικονόμου melos3@smhbe.gr
Μέλος Αθανάσιος Κολότσιος melos4@smhbe.gr
Δ.Σ