Τελευταία Νέα

Λειτουργία ΕΥΕΠΕΝ Β.Ε. και εφαρμογή νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στις ενεργειακές επιθεωρήσεις λεβήτων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού.
Υπόμνημα ΠΣΔΜ-Η & ΣΜΗΒΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα
Θέσεις ΣΜΗΒΕ στην πρόταση της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα επαγγελματικά δικαιώματα
Ανακοίνωση - Λειτουργία γραφείου Πυροπροστασίας
Επιστολή προς Πυροσβεστική Υπηρεσία