Τελευταία Νέα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2016 ΕΩΣ 30.11.2017
Επιστολή προς Πυροσβεστική Υπηρεσία - Αναμόρφωση Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων
Προσφορές για τοποθέτηση POS
Τροποποίηση Πυροσβεστικών διατάξεων
Τεχνολογίες Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων στο Μετρό Θεσσαλονίκης
Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ - Δικαιολογητικά έκδοσης Αδειών