Τελευταία Νέα

Εκδήλωση «Επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονίκης – Αντιμετώπιση προβλημάτων».
Εγκύκλιος για POS
ΝΕΟΣ ΚΕΝΑΚ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2016 ΕΩΣ 30.11.2017
Επιστολή προς Πυροσβεστική Υπηρεσία - Αναμόρφωση Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων
Προσφορές για τοποθέτηση POS