Τελευταία Νέα

Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα του Ν. 4488/2017
Επιστολή ΣΜΗΒΕ σχετικά με τις αναδρομικές εισφορές Β’ εξαμήνου 2012 του Ν. 3986/2011
Εκδήλωση «Επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονίκης – Αντιμετώπιση προβλημάτων».
Εγκύκλιος για POS
ΝΕΟΣ ΚΕΝΑΚ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2016 ΕΩΣ 30.11.2017