Τελευταία Νέα

Εκλογές ΣΜΗΒΕ 23 Νοεμβρίου 2019
Δ.Τ. Συνάντηση Δ.Σ. ΣΜΗΒΕ με φορείς στην Αθήνα
Νέα Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018)
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εκδόθηκε η νέα Τεχνική οδηγία ΣΜΗΒΕ για τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης
Δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018)