Τελευταία Νέα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΜΗΒΕ
Επιστολή προς ΥΠΕΝ - Ενεργειακοί έλεγχοι
Επιστολή προς ΕΦΚΑ - Προγραμματισμός συνάντησης εργασίας
Επιστολή για κριτήρια υπαγωγής σε ρύθμιση 120 δόσεων
Επιστολή ΣΜΗΒΕ προς Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα του Ν. 4488/2017