Τεχνικοί Κανόνες για Εγκαταστάσεις Αερίου Μέσης και Υψηλής Πίεσης

Μετάφραση-Επιμέλεια:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

 

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με τις απαιτήσεις για την οικιακή σύνδεση και τις διατάξεις κατανάλωσης αερίου σε επαγγελματική και βιομηχανική κλίμακα, αποτελεί δε μετάφραση φύλλων εργασίας της Γερμανικής Ένωσης του Κλάδου Αερίου και Υδραυλικών DVGW.

Τεχνικοί Κανόνες για Εγκαταστάσεις Αερίου Μέσης και Υψηλής Πίεσης