Τεχνικοί Κανόνες για Εγκαταστάσεις Αερίου

Μετάφραση-Επιμέλεια:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

 

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί μετάφραση των Τεχνικών Κανόνων για Εγκαταστάσεις Αερίου της Γερμανικής Ένωσης του Κλάδου Αερίου και Υδραυλικών DVGW.

Τεχνικοί Κανόνες για Εγκαταστάσεις Αερίου