Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

Συγγραφέας:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

 

Περίληψη:

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους τεχνίτες, θερμοϋδραυλικούς, τους συντηρητές-εγκατατάτες καυστήρων και στους τεχνικούς αερίων καυσίμων. Αναφέρεται σε γενικά θέματα αερίων καυσίμων, καύσης, την εγκατάσταση του δικτύου διανομής αερίων καυσίμων (υλικά και διαστασιολόγηση), την εγκατάσταση των συσκευών αερίων καυσίμων, την απαγωγή των καυσαερίων, την θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση δικτύων και συσκευών.

 

ISBN: 978-960-85787-5-3

Τεχνικός Αερίων Καυσίμων