Τεχνολογία Εγκαταστάσεων και Χρήσεων Φυσικού Αερίου

Συγγραφέας:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

 

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με τις ιδιότητες των καυσίμων, τις συσκευές οικιακής και επαγγελματικής χρήσης ή και βιομηχανικής κατανάλωσης, τα υλικά, το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, τις εργασίες κατασκευής και τη συντήρηση. Επίσης δίνονται και υπολογιστικές προσεγγίσεις.

Τεχνολογία Εγκαταστάσεων και Χρήσεων Φυσικού Αερίου