Χρήσιμες πληροφορίες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για το λογισμικό Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak