Αιμοδοσία 24-01-2010

Aimodosia-thumb 1 nu CEA1B516

Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας των μελών του Σ.Μ.Η.Β.Ε. σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α., με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του συλλόγου.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010.

 

 

 

 

 Η αφίσα της εκδήλωσης

Aimodosia-Big 1 nu E571B11D