Ανακοίνωση - Λειτουργία γραφείου Πυροπροστασίας

Θέμα: Λειτουργία γραφείου προληπτικής πυροπροστασίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) έχοντας μια συνεπή και σταθερή στάση στα θέματα που αφορούν την πυροπροστασία καθώς και την λειτουργία των γραφείων προληπτικής πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος, εδώ και χρόνια έχει πραγματοποιήσει ημερίδες, συναντήσεις με τους εκάστοτε Αρχηγούς του Σώματος και επισκέψεις σε πυροσβεστικές υπηρεσίες. Επίσης, έχει επαλειμμένα υποβάλλει υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για την νομοθεσία και τις διαδικασίες που διέπουν τα θέματα προληπτικής πυροπροστασίας.

Ειδικά στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης η κατάσταση δεν παρουσιάζει βελτίωση καθώς υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας, ελλιπέστατη στελέχωση προσωπικού και φυσικά δεν έχουν καθιερωθεί ευέλικτες διαδικασίες. Ο Σύλλογός μας δέχεται καθημερινά παράπονα από μέλη του, άλλους Μηχανικούς αλλά και απλούς πολίτες, με βασικότερο κοινό χαρακτηριστικό τις μεγάλες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεχόμαστε είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω φαξ, είτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση υποδείξεις και παράπονα, τα οποία στον κατάλληλο χρόνο δεσμευόμαστε να τα προωθήσουμε προς τον Αρχηγό του Σώματος αλλά και στο πολιτικά προϊστάμενο Υπουργείο του. Η ενέργεια μας αυτή είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το θεσμικό μας ρόλο και με τη διάθεσή μας για τη συνέχιση εποικοδομητικής, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα.

ΣΜΗΒΕ: Εθνικής Αμύνης 25, Τ.Κ. 54621 Θεσ/νίκη, Τηλ.- Fax: 2310 269887, e-mail:smhbe@smhbe.gr