Ημερίδα "Αστικός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας"

SMHBE HMERIDA 29-11-2014

Αστικός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας
Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2014
Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ – Μ. Αλεξάνδρου 49

Η εξοικονόμηση ενέργειας για την ΕΕ και επομένως για την χώρα μας αποτελεί σημαντικό στόχο, για τον οποίο έχουμε δεσμευτεί, καθώς έως το 2020 η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να ανέλθει στο 20% σε σχέση με την κατανάλωση του 1990.
Στο δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο στόχος αυτός θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή καθώς επιφέρει εκτός από μείωση του ενεργειακού κόστους και μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί θέσεις εργασίας μέσω των έργων εξοικονόμησης ενέργειας.


Μεταξύ των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στο δημόσιο εν γένει, είναι και οι εγκαταστάσεις οδικού φωτισμού. Στα επίπεδα της ΕΕ των 27 χωρών, εκτιμάται ότι η ΕΕ μπορεί να γλυτώνει ετησίως πάνω από 3 δις ευρώ αν γίνουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις οδικού φωτισμού.
Στην Ελλάδα αν και δεν υπάρχουν εκτιμήσεις αυτού του επιπέδου, υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς το 2008 η κατανάλωση ενέργειας στο οδικό φωτισμό είχε ξεπεράσει τις 900.000.000 kWh/έτος, που σημαίνει με σημερινές τιμές ένα κόστος ενέργειας πάνω από 150.000.000 ευρώ.
Οι επεμβάσεις που μπορεί να γίνουν στον οδικό φωτισμό είναι:
•Αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
•Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου του φωτισμού.
Η πρώτη παρέμβαση είναι η σημαντικότερη και με τα μεγαλύτερα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να φτάσουν και το 40-50%. Ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται και ο φωτισμός των δρόμων, καθώς τα νέα φωτιστικά έχουν καλύτερες αποδόσεις. Σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη μείωση του κόστους, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα υφιστάμενα φωτιστικά με φωτιστικά τύπου Led, με σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης.
Ο ΣΜΗΒΕ προχωρά στην διοργάνωση της συγκεκριμένης ημερίδας, με στόχο να ενημερώσει τους μηχανικούς του κλάδου, αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τις εξελίξεις στο αντικείμενο αυτό και τις προοπτικές εφαρμογών. Εκτός από την παρουσίαση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερίδα και επομένως της τεχνικής ενημέρωσης, η ημερίδα αποσκοπεί στο να καταδείξει την αναγκαιότητα εμπλοκής των Η-Μ μηχανικών, η οποία αφορά:
•Στον σχεδιασμό ανάλογων εγκαταστάσεων.
•Στην ανάπτυξη σχετικών εθνικών προδιαγραφών.
•Στην υλοποίηση των έργων.
Δεδομένου λοιπόν ότι οι πόροι που πρόκειται να διατεθούν από το νέο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, άρα και έργων οδικού φωτισμού, θεωρούμε ότι η ημερίδα αυτή του Συλλόγου θα συμβάλλει στην ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Εισηγήσεις:

Αστικός Φωτισμός με LED, Κωνσταντίνος Πεζούλας, ΑΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.

Συστήματα διαχείρισης φωτισμού, Ηρώ Παπαχρήστου, OSRAM Α.Ε.

 

Εργαστηριακοί Έλεγχοι στα Φωτιστικά, Νισσήμ Μπενμαγιών, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

Διαδικασίες παραλαβής έργων οδικού φωτισμού, Χάρης Ντολόπουλος, TUV HELLAS Α.Ε.

 

 

 

SMHBE HMERIDA 29-11-2014SMHBE HMERIDA Prosklisi 29-11-2014

Ημερίδα